<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Çarşamba, Aralık 28, 2005

3 ÜÜÜÇ...

Evet sadece 3 gün kaldı bu yılın bitmesine. Neler yaşadık, neleri atlattık , ...acısı, tatlısı, heyecanı, sevinciyle..Kaybettiklerimiz ve yeni katılanlarımız oldu ailemize. Ama hayatın ta kendisi de bu değil mi zaten. Başarılarımız ve başarısızlıklarımız oldu, özlemlerimiz, hayallerimiz , çabalarımız oldu.

Bu yılın en anlamlı çabasını canım kızım gösterdi.LGS sınavları için yaşından beklenmiycek bir azimle çalıştı, emek verdi. Yılı en tatilsiz geçiren o oldu.Ama emeğinin karşılığını da istediği bir okula girerek aldı. Şimdi hayatından çok memnun. Biz de onunla gurur duyuyoruz.

Yılın en önemli kararını eşim verdi: İş değişikliği yaptı ve eminim doğru karardı. Yanında ve destekçisiyim.:)

Yılın en iyi girişimini oğlum yaptı: Baskete başladı. O da biz de çok memnunuz.Dikkat geleceğin basketcisi olabilir.

Yılın en umulmadık, en şaşırtıcı, en güzel sürprizi: Arabamız oldu.

Yılın en çok koşuşturanı ama farkedilmeyeni BEN oldum:((((

Bu yılın EN leri bitmez... Bakalım yeni yıl bize neler getiricek? Yeni yıl dileklerimi de son güne saklıyorum..Liste çok kabarık olabilirrrr

.

<$0orum:

    <$BYorum Gönder