<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Pazartesi, Aralık 26, 2005

6 ALTIII...5 BEEŞ..

Geri sayım yine de aksadı. Dün yazamadım bugün telafi ediyorum.Dün baba_oğul ve anne_kız günümüzdü. Ailece geç uyandık ve güne geç başladık. Kahvaltıdan sonra baba_oğul baskete gittiler. Ben bu sırada biraz etrafı toparladım, günlük işleri hallettim.Kızım sınavına çalıştı. Basket sonrası yine baba_oğul birlikte kuaföre gittiler.(döndüklerinde ikisi de çok yakışıklıydı:))..Bu sırada biz anne_kız güzel bir kek yaptık. (tarifini daha sonra vericem)...
Daha sonra ...... alışveriş merkezine gittik. Çocukların odasına şu duvar tipi ısıtıcılarından alıcaktık, kalmamış 3 gün sonra gelir dediler. Bu arada yine baba_oğul ikilisi KING KONG filmine girdiler. Biz anne_kız onlar çıkana dek alişveriş merkezini dolaşırız dedik,nasıl olsa 2 saat diye düşünmüştük ama film 3 saatmiş, hatta çıkmaları 3.5 saati buldu. Tabi biz de dolaşmaktan perişan oldukkk:( Bu dolaşma faslından oğlum kazançlı çıktı çünkü hazır o yanımızda değilken yılbaşı hediyesini alıp sürpriz yapalım dedik(yanımızdayken alınca hiç tadı olmuyor ) Evet oğluma çok beğeniceğini umduğumuz güzel şeyler aldık.Açıkçası birsürü şeyde de aklımız kaldı ama hepsini alamazdık tabi...Sonuçta güzel bir gün geçirdik. Yarın Pazartesiii:(((

<$0orum:

    <$BYorum Gönder