<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Cuma, Aralık 23, 2005

8 SEKİİİZ.....


Ben de yorum almaya başladııım :))))
Bloguma başladığımdan beri hergün yorum var mı diye bakıp üzülürdüm. Bi gün bana da yorum atan, sitemle ilgilenen birileri olucak mı diye merak ederdim. Ama oldu işte. Ve bana cesaret verdi yorum yazan arkadaşlar. Onlara buradan çooook teşekkür ediyorum. Yeni yorumlarını bekliyorum.
Gerçekten çok mutlu oldum :)))))

Bu arada ben tam bir deniz ürünleri hastasıyım. Soframda hergün balık olsa itiraz etmem herhalde. Özellikle kış aylarında en sevdiğim şey deniz ürünleri.Ev halkı da alıştı, onlara da sevdirdim öyle olunca da daha bi keyifle hazırlıyorum. Bunu neden anlatıyorum, çünkü şimdi bir tarif veriyorum:

MİDYE TAVA:

1 yumurta,1- 2 kaşık un, 1 çay kaşığı içme sodası, yarım fincan su bulamaç haline getirilir. Midyeler içinde karıştırılır , kızgın yağda kızartılır vee afiyetle yenir:)

<$1orum:

  <$B28 Haziran, 2007rihinde , <$BAnonymous i.ugur erylemiş…

  <$BZeynep Hanımefendi, sitenizin ilk açıldğı günler daha içten, sade ve nostacik yazıyormuşsunuz, bu tür günlek tutan kişiler çok az,
  başlangıçtaki sadelik, kendinize ait sevip, üzüldükleriniz, çocuklarla ilgili kaygılarınız daha bir okumaya layık yazılar olduğu kanaatindeyim. 2005 den bu güne bıkmadan usanmadan devam ettirmeniz gerçekten tebrike layıktır. İnşaallah bu yazma şevkiniz kırılmadan bir ömür boyu devam edersiniz.
  saygılarımla
  i.uğur er> <$B 

  <$BYorum Gönder