<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Cumartesi, Aralık 03, 2005

Şaşkınım

Blog dünyasını yeni keşfettim ve inanın hangisini okuycam şaşırıyorum.Hayatımda ilk kez bilgisayar karşısında bu kadar vakit geçiriyorum. Bir ay öncesine kadar böyle bi duruma asla inanmazdım.Ben ve ekran karşısında bir satten fazla oturmak???Blogcu arkadaşlar,..hepinizin samimiyeti beni etkiledi açıkçası çok hoşlandım.Umarım beni okumaktan da hoşlananlar olur diyorum ve bugünlük kapatıyorummmm.

<$1orum:

    <$B03 Aralık, 2005rihinde , <$BBlogger ezeroylemiş…

    <$Bzeyno öncelikle merhaba ve hoşgeldin:)
    işsiz ezero ile kaydedilmiş olmam beni hiç üzmedi neden üzsün. hoş bir ironi olmuş.bir ev insanı iki çocuklu ve işsiz hahahahahhaa:))> <$B 

    <$BYorum Gönder