<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Perşembe, Aralık 01, 2005

Canım kızımla sohbet...


Oğlucumun beslenme sorunuyla ilgili kaç gündür gerilmiştim ve hiçbirşey yazmak istemiyordum. Abur cuburu tamamen kestim, yemek konusunda da çok ısrarcı olunca savaş eksik olmadı haliyle. Bu da psikoljik olarak ikimizi de yıpratıyor :(( Ama bu akşam bürodan eve gelince kızımla ne zamandır özlediğim sohbetlerimize daldık. Ben onunla bebekliğinden beri konuşuyorum. Birşeyler anlamasa da o minicikken bile herşeyi anlatırdım. Çünkü O'nu ilk kucağıma aldığım ilk gün birçok dilekte bulunmuştum. Bunlardan biri de her zaman çok yakın olabilmek; yeri gelince anne-kız,arkadaş,dost,sırdaş olabilmekti.
O yavaş yavaş büyüdü(aslında beraber büyüdük) Paylaştığımız şeyler her iki taraflı oldu ve ben bundan dolayı çok mutluydum ama bir süredir O'nun sınav stresi, ergenlik denen o değişik duygular :(( ve benim birşeyleri yetiştirme telaşım :((( nedeniyle uzak gibiydik. Bu akşam o yüzden çok mutluyum. Çok özlemişim sohbetlerimizi. Laf aramızda dedikodu bile yaptık :))
Çocuklarımla hiçbir zaman mesafeli, soğuk bir ilişkim olmasın istiyorum. Biz herşeyi konuşabilelim istiyorum. Yaşlı,yorgun bir ihtiyar olduğumda bile... Tiramisum,teşekkürler.

<$4orum:

  <$B23 Aralık, 2005rihinde , <$BAnonymous senemylemiş…

  <$Bgerçekten annelerin çocuklarıyla sırdaş olması gerekiyor sizi bu konuda kutluyorum ayrıca bu site çok güzel çok eğlenceli bu siteyi yaratmakla ne iyi etmişsiniz hergün yazılarınızı takip ediyorum gerşekten müthiş> <$B 

  <$B18 Eylül, 2006rihinde , <$BAnonymous Adsızylemiş…

  <$BGreat work!
  [url=http://qegytbfw.com/leys/rqjz.html]My homepage[/url] | [url=http://tpdafdbr.com/mjht/dzqr.html]Cool site[/url]> <$B 

  <$B18 Eylül, 2006rihinde , <$BAnonymous Adsızylemiş…

  <$BWell done!
  My homepage | Please visit> <$B 

  <$B18 Eylül, 2006rihinde , <$BAnonymous Adsızylemiş…

  <$BGreat work!
  http://qegytbfw.com/leys/rqjz.html | http://modacoxa.com/zisc/ygvp.html> <$B 

  <$BYorum Gönder