<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Perşembe, Aralık 08, 2005

Sadece bir soru sormuştu......

Bu akşam kızım büroya uğradı, birlikte eve gitmek için otobüs durağına geldik. Buraya kadar tamam, güzel. Annişkoyla sakin sakin ''sen gelmez oldun'' şeklinde otobüsümüzü bekliyoruz. O sırada yanımdaki bir bayan ... no'lu otobüs geçti mi diye sordu. Ben de gayet masumane bi soru olduğu için cevapladım çünkü biz de aynı otobüsü bekliyorduk. Hayır henüz geçmedi biz de onu bekliyoruz dedim.Veee bu kadarla kalıcak sandım. Ne büyük yanılgıya düşmüşüüüm :(( Bir başladı şikayete; işte çok geç kalıyomuş bu otobüste, gelsin şoförle kavga edicekmiş de, birsürü otobüs geçmiş de, bir o gelmiyormuş da....Neyse bahsi geçen oto.geldi de kurtuldum çok şükür derken, sen o kalabalıkta gel yanımıza ve vıdı vıdıya devam et. Allahım çok kalabalık başka yere gidemiyoruz ve sevgili yol arkadaşımız hiç susmuyor. Evinden, ailesinden, hastalıklarından, alışkanlıklarından, kocasından.....İmdaaat. Zaten kalabalıktan, sıkışıklıktan canım gelmiş burnuma,ah birde, yanıbaşımda hiç tanımadığım ve asla tanımak da istemediğim bir ''inleyen nağmeler''. Allahım o ne çene, o ne samimiyet!!!! .Güleyimi ağlıyımi konumunda ben. Bana ne senin özel hayatından , ıdından, dıdından diyecektim, diyemedim tabi. 20 dakikalık yol, oldu bana 1 saat...Allahım beni böyle insanlardan uzak tut ne olur.....Sadece 1 soruydu :((

<$0orum:

    <$BYorum Gönder