<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Çarşamba, Aralık 14, 2005

Salya sümük ve kahkaha içiçe...

Dün bahsettiğim sinema keyfimiz : Önce planlar aksadı, 8 kişilik ekipte eksilmeler oldu. Gelmekten vazgeçenler bizi üzdü mü? Evet üzdü. Açıkçası hep birlikte izleme hayali güzel gözükmüştü bize. Neyse canları sağolsun deyip filme geçiyorum...
BABAM VE OĞLUM süper dokunaklı. İlk başlarda ne var bunda ağlıycak dedirtiyor. Ama dediğinize pişman oluyorsunuz. Kendinizi ne kadar sıkarsanız sıkın,( ki ekipten bazıları bunu denedi) sonunda kopuyorsunuz.. Ve salondan hıçkırık sesleri bile geliyor, kağıt mendil stoğunuz bitiyor, yan taraftan istemeler başlıyor. O kendini ağlamaya bırakmışlığın tam da orta yerinde bir bakıyorsunuz kahkaha atıyorsunuz. Zamanlama harika insanı boğmuyor göz yaşlarıyla..Çocuk oyuncu mükemmel, amca mükemmel, dede mükemmel, babaanne, teyze, gelin
hepsi rollerini çok iyi yapmışlar. Ve Çağan Irmak mükemmel.. Sinemadan çıkarken herkesin yüzünde iyi ki gelmişiz gibi bir ifade var. Ağlamışlar mı? Evet herkesin gözler kızarık, ellerinde kağıt mendilleri.. Gülmüşler mi? Evet çünkü o kahkaha seslerini bizzat duydum. Velhasıl bu filme gidilir diyorum, kaçırmayın...

<$0orum:

    <$BYorum Gönder