<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Pazar, Ocak 15, 2006

Gece yarısında gülme krizi!!!!

Uzun bayram tatilinde, uyuduğumuz saatleri kaçla çarparsak, uyanık kaldığımız saatlere eşit olur diye düşünüp, geceyle gündüzü karıştırmaktan, sersem sersem dolaşmaktan bıkınca, bir karar aldık ailece. Efendim bundan sonra 24:00' ten sonra yatılmayacak !!!En geç 24:00 dikkat!!!
Gelelim kararı uygulamaya. Tüm aile, titizlikle aman saat geçmesin evhamlarıyla yataklarımıza yatıyoruz. Bu saniyede oğlumun olmazsa uyuyamam alışkanlığı devreye giriyor.
_Sütle suuuu!
Bu her geceki alışkanlığı , asla yatmadan önce istemez, illa başını yastığa koyucak, üst örtülücek, ışıklar söndürülücek öyle.
_Ya oğlum ne olur yatmadan önce içsen şunları?
_Sütle suuuuuu
Neyse sütümüz hazırlanır suyumuz getirilir, içmeye başlanır. İşte tam bu sırada bir kahkaha kopar sebepsiz. Öyle bir kahkaha ki durmuyor ve bize de bulaşıyor.İlk eşlik eşimden, arkadan ben ve en son kızımın da katılmasıyla evde bir kahkaha tufanı..Eşim:
_Erken yatmak bize yaramadı. Biz hep bir ağızdan yine kahkaha krizi. Allahım tam susuyoruz sessizlik, kızımın odasından çatlıycak gibi bir kahkaha, ardından tek tek biz de katılıyoruz. Neydi o öyle, belki yarım saat nöbet nöbet güldük, hatta ben bi ara boğuluyordum galiba. Gece yarısı bir kahkaha korosu, gözlerimden yaş geldi, ne diyelim, Allah ağlatmasın.

<$2orum:

    <$B20 Ocak, 2006rihinde , <$BBlogger burcu-mutfak camıylemiş…

    <$Babur cuburlar konusunda seni sobeledim Zeynep'cim. cevaplarını bekliyorum.sevgiler...> <$B 

    <$B22 Ocak, 2006rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

    <$BSevgili burcu, beni aburcuburlar konusunda sobelemişsin. Bu benim ilk sobelenişim ve çok büyük sürpriz oldu bana. Hele de hastalıktan sonra blogumu ilk açışta böyle birşeyle karşılaşınca gerçekten moral oldu bana çünkü bloguma yine blog dünyasından birilerinin ilgi göstermesi çok hoşuma gitti:)))) En kısa zamanda cevaplıyorum teşekkürler...> <$B 

    <$BYorum Gönder