<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Cumartesi, Ocak 28, 2006

İlginç....

Çok ilginç konuların yer aldığı bir blog keşfettim.
http://winmakerto.blogspot.com buradan da asitli içeceklerle ilgili izlediğim kısa film beni çok şaşırttı.Hoşuma da gitti açıkçası.İzlemenizi tavsiye ederim, gerçekten şaşıracaksınız.Ben bloguma aktaramadım resim eklemek gibi olmuyor sanırım.Neyse üşenmeyin bir bakın derim ben:) Püsküren Soda başlıklı yazı...

<$1orum:

    <$B30 Ocak, 2006rihinde , <$BBlogger winmakerylemiş…

    <$Bİade-i ziyaret gibi olmasın diye hemen tüyo vereyim, şurdaki yeşil yazılmış kodla ekleyebilirsin onu. Ama pek tavsiye etmem, boş yere külfet getirir, sayfayı ağırlaştırır.> <$B 

    <$BYorum Gönder