<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Pazar, Ocak 15, 2006

Logo:))))


Heeeyt! Nur topu gibi bir logom oldu...
Blogumu sürekli takip eden bir arkadaşım, sana bir logo lazım dedi. Ben de biri hazırlasa da koysam bloguma demiştim. Sağolsun hazırlamış, ben de çok beğendim ama tabi bi sorunum vardı, bunu bloguma nasıl yerleştirecektim!!!!
Burda da blogumu açtığımdan beri, şunu nasıl yaparım sorularıyla bunalttığım kocacım devreye girdi.Valla sorularımdan bunaldığından değil, beni SEVDİĞİ için, oturdu birkaç saat uğraştı bloga yerleştirmek için.Hazır oturmuşken de diğer vıdı vıdılarımı (blog türkçeleştirmek, online sayaç koymak, coments kısmını türkçeleştirmek...) da yerine getirdi. :))))))))
Logomu hazırladığı için S H S 'e , diğer tüm blog isteklerimi yerine getiren kocacıma çoooook teşekkür ediyorum.

<$2orum:

  <$B17 Ocak, 2006rihinde , <$BBlogger annelogylemiş…

  <$BLogonuz çok güzel olmuş:) Bi kere gülümsüyor ve renkli:)
  Sevgiler..> <$B 

  <$B17 Ocak, 2006rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$BTeşekkür ederim annelog beğendiğinize sevindim> <$B 

  <$BYorum Gönder