<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Cuma, Ocak 06, 2006

Yaşasıın karneler,yaşasın tatil.....

Nihayet karneler alındı ve dört gözle beklediğimiz tatil geldi. Çocuklar gibi mutluyum:))Bilmiyorum okul açık olduğu zaman ki koşuşturma mı, sürekli telaş içinde olmak mı, hep okul ve derslere göre plan yapmak mı beni bu kadar sevindiren tatil oluşuna??? Ya da çocuklarımla birlikte geçireceğim zamanın fazla olucağını, birlikte rahaaat rahat kahvaltılar yapıcağımızı düşünmek mi beni bu kadar sevindiren? Sonuçta ne olursa olsun mutluyum. Hele de canlarımın karneleri çok güzel olunca eh değmeyin keyfime:)) Övünmek gibi olmasın zeki ve çalışkan çocuklarım var benim.Şu ana kadar beni okul konusunda, dersler konusunda hiç üzmediler.Gerçi oğluşum 1. sınıfta beni bi hayli zorladı, sabrımı taşırdı ama galiba birşeyler yavaş da olsa yoluna giriyor.Ödev yapmayı hiç sevmedik ama laf aramızda zaten sevilecek bir yanı da yok bence.Öğretmenlerimizi eleştirmek olucak ama aslında çocukları çok ödeve boğuyorlar.Tamam hiç ödev olmasın demiyorum ama eve geliş saatleri belli, kalan zaman belli, insaf yani çocuklar kafalarını kaldırmadan ödev yapıyorlar(yani birlikte yapıyoruz) dolayısıyla koca gün bitiveriyor dersti, ödevdi derken.Birde komik gelen kısmı, hani güya ödev vermek yasaklandı ya adı EV ÇALIŞMASI olmuş.Böyle olunca yasak değilmiş. Neyse sonuçta bitti bir dönem y a ş a s ı ı ı ı n:))

<$0orum:

    <$BYorum Gönder