<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Çarşamba, Şubat 01, 2006

Oğlumun dinazor dünyası...


Oğlum neredeyse bebekliğinden beri, dinazorlara aşık!!Evde, öyle bir dinazor ve diğer hayvan figürü, maketi koleksiyonu oluşturduk ki, saymak imkansız hale geldi.Bize de mi bulaştı nedir, nerede bir dinazor maketi görsek, dayanamayıp alıyoruz. Sadece bunlar da değil, dinazorlu bir film, belgesel, resim, çarşaf, havlu, t_shirt. Kısaca ne bulsak atlıyoruz:)) Dün akşam da bir oyuncak mağazasından dinazor kartları satın aldık. Oğlum o kadar para kartlara verilmez dediysek de yine aldık. Vee şimdi, evde bu kartlardan, tüm dinazor çeşitleriyle ilgili bilgileri okuyoruz ailecek. Dinazor bilimcisi olduk bir nevi. İşte size onlardan sadece birkaçı...

<$4orum:

  <$B05 Şubat, 2006rihinde , <$BAnonymous HuBiylemiş…

  <$BBiz de DİNOZORLARI seviyoruz...> <$B 

  <$B05 Şubat, 2006rihinde , <$BAnonymous şafakylemiş…

  <$Bmerhaba dinozorları sevmesi güzel çünkü ona hediye ne alacağım diye onu çok sevenleri zorlamaz:)))> <$B 

  <$B05 Şubat, 2006rihinde , <$BAnonymous selale339ylemiş…

  <$Boyuncak koleksiyonu müthiş ve çok yakışıklı küçük bir adam.ne mutlu size.> <$B 

  <$B16 Nisan, 2007rihinde , <$BAnonymous Adsızylemiş…

  <$Bbenim oğlum da aynı şekilde dinazor hayranı hatta onları hayata döndürmenin yollarını bile arıyor,> <$B 

  <$BYorum Gönder