<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Çarşamba, Mart 08, 2006

Kadınlar Günü..Hepinizin Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsuuuun:)

Şafakcım senin de doğumgünün kutlu olsun. İyi ki doğdun ve iyi ki varsın...:

Bu çiçekler benden size geliyor...

<$5orum:

  <$B08 Mart, 2006rihinde , <$BAnonymous şafakylemiş…

  <$Bzeynepçim.teşekkür ederim.seninde dünya kadınlar günün kutlu olsun.doğumgünümü burada da kutlaman açıkçası çok hoşuma gitti.sağolasın.> <$B 

  <$B08 Mart, 2006rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$BŞafak teşekkür ederim. Bana yolladığın kadınlar günü mailindeki çiçekleri bloga koymak için o kadar uğraştım ki kafayı yedim ama yine de beceremedim:( o yüzden bunlarla idare ediceksiniz artık..
  Bir de daha dur ben blogda neler yazıcam senin için neler...> <$B 

  <$B08 Mart, 2006rihinde , <$BBlogger Alya-mylemiş…

  <$BSenin çiçeklerinde çok güzel Zeynep'cim> <$B 

  <$B08 Mart, 2006rihinde , <$BBlogger Age35ylemiş…

  <$BSizinde kutlu ve mutlu olsuuunn....Sevgiler...> <$B 

  <$B09 Mart, 2006rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$BAlya, becerebilsem farklı bir çiçek gösterisi koyucaktım bloga ama olmadı eh bunlarla idare ettim artık...

  age35, teşekkür ediyorum ve hoşgeldin:)> <$B 

  <$BYorum Gönder