<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Çarşamba, Mayıs 24, 2006

Ben de varım...


"Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir.

Sevgili Biyonik'in çağrısına ben de katıldım. Blog dünyasını küçümsememek gerek.Blog yoluyla bile olsa sesimizi duyurmak ve tepkimizi göstermek gerkli diye düşünüyorum. Bu bayrak sonsuza dek dalgalanıcak ve cumhuriyet sonsuza kadar sürecek. Bunu istemeyen zihniyetlere kapak olsun....

<$12orum:

  <$B24 Mayıs, 2006rihinde , <$BBlogger Aynylemiş…

  <$BBayragimizi blogumda cikardim.Cumartesi günü 100 binlerle birlikte Berlin sokaklarinda dalgalandiracagiz.Bütün gönlünüzle bizlerle beraber oldugunuzu biliyorum omuz omuza yürümesek bile kalp atislariniz oralardan buralara geliyor.Haftaya bu günü resimlerle sergileyecegim.
  Ne mutlu Türküm diyene.milyonlarca Zeyno'lara sevgi ve selamlar.> <$B 

  <$B24 Mayıs, 2006rihinde , <$BBlogger Aa! Deli mi ne?ylemiş…

  <$BTeşekkürler Zeynom.> <$B 

  <$B25 Mayıs, 2006rihinde , <$BBlogger akçahanylemiş…

  <$BVatanımız ilelebed payidar olsun. Sevgilerimle Zeynep.> <$B 

  <$B25 Mayıs, 2006rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$BERDİL BEY, çok teşekkür ediyorum.Tek bir yürek olacağız, sizin de sayenizde.Cumartesi kalbimiz sizinle atacak..Saygı ve sevgiyle...

  BİYONİKİM, biz sana teşekkür ediyoruz, BİRİCİK ÖRTMENİMİZ...

  AKCAHAN, elbette hepimiz sahip çıkacağız, bayrağımıza, cumhuriyetimize kimse kuşku duymasın.Dediğin gibi vatanımız sonsuza dek payidar olsun.> <$B 

  <$B25 Mayıs, 2006rihinde , <$BBlogger b a v e rylemiş…

  <$Bbu ülke onu gerçekten sevenlerle birlikte sonsuza dek var olacaktır...> <$B 

  <$B26 Mayıs, 2006rihinde , <$BBlogger sevilylemiş…

  <$BBU BAYRAK GOKLERDEN HIC BIR ZAMAN INMEYECEK> <$B 

  <$B26 Mayıs, 2006rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$BBAVER, sevgimiz doğduğumuz andan itibaren varoldu ve bu sevgiyle büyüdük.sevgimizle vatanımız sonsuz olacak dediğin gibi...

  SEVİL, elbette inmemeli, buna kimsenin gücü yetmemeli, tüm gayemiz bu...> <$B 

  <$B26 Mayıs, 2006rihinde , <$BAnonymous İPEKYOLUylemiş…

  <$Bbu vatan bizim kimse bölemez> <$B 

  <$B27 Mayıs, 2006rihinde , <$BBlogger beyazpiyanoylemiş…

  <$Bbugünlerde olanlar yarınlarda olacaklar hep tepkisizliğimiz sonucudur dimi efem> <$B 

  <$B29 Mayıs, 2006rihinde , <$BBlogger nimetpamukylemiş…

  <$Bsayfayi açtım yine tatlı kızının yüzünü gördüm:)) bende kendi kizımın odasını boyadım bu protesto boşluğu anında:))) bi ara benim sayfamı ziyaret ediver yeni odamızı gör:)

  nimet> <$B 

  <$B10 Haziran, 2006rihinde , <$BAnonymous Adsızylemiş…

  <$BHallo I absolutely adore your site. You have beautiful graphics I have ever seen.
  »> <$B 

  <$B22 Temmuz, 2006rihinde , <$BAnonymous Adsızylemiş…

  <$BWhat a great site, how do you build such a cool site, its excellent.
  »> <$B 

  <$BYorum Gönder