<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Cuma, Ağustos 11, 2006

Dileklerinizi hazırlayın...Bu şölen kaçmaz! Başınızı göğe kaldırın, gözlerinizi dört açın ve izleyin. Ben öyle yapacağım:)

<$8orum:

  <$B12 Ağustos, 2006rihinde , <$BBlogger Asortik Krepylemiş…

  <$BHatırlattığın için sağol..1-2 dileğim var da ..> <$B 

  <$B12 Ağustos, 2006rihinde , <$BBlogger TaRKaNylemiş…

  <$BHadi bakalım.
  Maddiyattan daha ziyade maneviyat dileyeceğim...> <$B 

  <$B12 Ağustos, 2006rihinde , <$BBlogger Aynylemiş…

  <$BEN BÜYÜK ZEYNO ANNE BASKA BÜYÜK YOK:OLEYYYY.
  Benim Niyetim.Bütün kardeslerimin sihhat afiyet icinde.Gönüllerince yasamalari.
  Syagilar> <$B 

  <$B12 Ağustos, 2006rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$BASORTİK, galiba hepimizde var o birkaç dilekten:) Umarım gerçekleşirler, şansımızı deneyelim yine de değil mi?

  TARKAN, şu 11 Ağustos meleği de dahil mi buna? Merak ettim..

  ERDİL BEY, Başardım Erdil bey, sağolun tekrar:)
  Dileğinize gelince, yürekten katılıyorum.Herkes için iyilik, sağlık, huzur dileyeceğim. Ama birazcık bencillik yapıp özel dilekler de dileyebilirim:))> <$B 

  <$B12 Ağustos, 2006rihinde , <$BAnonymous h-yamanylemiş…

  <$BKafamı 90 derece yukarıya kaldırıp bakacağım akşam (:> <$B 

  <$B13 Ağustos, 2006rihinde , <$BBlogger Banu & Parisylemiş…

  <$Bben dilegimi tuttum bile, seni icinde tuttum hatta Zeynep ablacim :)> <$B 

  <$B13 Ağustos, 2006rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$Bh-yaman, hoşgeldin.umarım görmüşsündür.ben bir tane bile göremedim de:( yine beklerim..

  banu, umarım gerçekleşir dileklerin..hem senin adına hem kendi adıma:) teşekkürler> <$B 

  <$B02 Mart, 2007rihinde , <$BAnonymous Adsızylemiş…

  <$BThis is very interesting site... »> <$B 

  <$BYorum Gönder