<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Perşembe, Ağustos 03, 2006

Saatine denk gelen bir dilek...

Bazen,
Bir şey geçer aklınızdan, imkansız dersiniz, içinizde buruk bir his varolur hani. Mucize gibi gelir, o an düşündüğünüzün gerçekleşmesi. (tam da bu durumdaydım)Veee birkaç saat sonra bir telefon, inanamazsınız.. (tam da böyle oldu)

İnanamıyorum şimdi ben, şoktayım biraz. Gidiyorum, birkaç gün yokum. Gidip de dönmek varsa şayet, gelince anlatırım:)))) İyi birşey iyi...

Kendinize iyi bakın,bloguma da. Mucizeler her an olabilir, bunu unutmayın.....

<$11orum:

  <$B03 Ağustos, 2006rihinde , <$BBlogger Aynylemiş…

  <$BZeyno Anne döndügün de bir bakmissin kac kisi meraktan dokuz dogurmus.Bakalim bu kadar cocuga nasil bakacaksiniz.Tez dön merakta birakma.
  Saygilar sevgiler.> <$B 

  <$B03 Ağustos, 2006rihinde , <$BBlogger yemekvebizylemiş…

  <$BErdil Baba cok iyi demiş, ben ilk kez geldim size ama merak ettim şimdi ? ne olcak? Saglıkla gelin de anlatın:)
  Sevgilerimle,
  Figen> <$B 

  <$B03 Ağustos, 2006rihinde , <$BBlogger Age35ylemiş…

  <$BNası yani??Merak ettim ben şimdi..> <$B 

  <$B04 Ağustos, 2006rihinde , <$BAnonymous Adsızylemiş…

  <$BHer şey gönlünce olsun. İyi haberlerle gel..> <$B 

  <$B04 Ağustos, 2006rihinde , <$BBlogger annelogylemiş…

  <$Bİyiyse çok güzel:) Merakla bekliyorum:)> <$B 

  <$B05 Ağustos, 2006rihinde , <$BBlogger b a v e rylemiş…

  <$Bhati bakalım :)> <$B 

  <$B05 Ağustos, 2006rihinde , <$BBlogger Aynylemiş…

  <$BBirisi ce desin kizlar siz yazin bari.> <$B 

  <$B05 Ağustos, 2006rihinde , <$BBlogger vintage biscuitylemiş…

  <$Bmerak ettim !!:)> <$B 

  <$B07 Ağustos, 2006rihinde , <$BBlogger Gamzeliylemiş…

  <$BDoğru söylemişsin mucizelere inanmak gerek...Çabuk dön çok merak ettim...> <$B 

  <$B07 Ağustos, 2006rihinde , <$BBlogger gulfiylemiş…

  <$Bneler oluyoooor??> <$B 

  <$B07 Ağustos, 2006rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$BBen az önce geldim arkadaşlar, yorumlarınıza teşekkür ediyorum merakınızı bir an önce gidermek için yeni yazımı yazayım, çok bekletmem söz...> <$B 

  <$BYorum Gönder