<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Pazar, Eylül 24, 2006

<$11orum:

  <$B24 Eylül, 2006rihinde , <$BBlogger Aynylemiş…

  <$BSeninde Zeyno Annem ailecek coluk cocuk sihhat dolu mutlu bir Ramazanlar dileklerinin dualarinin hepsinin yerine gelmesi dilegi ile.
  Saygilar.> <$B 

  <$B24 Eylül, 2006rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$B***Erdil Bey, amiiiiiiiiiin. Çok dua ettim ve edeceğim...Herkesin duaları kabul olsun....Herkes mutlu olsun....> <$B 

  <$B24 Eylül, 2006rihinde , <$BBlogger sevilayylemiş…

  <$BRamazan ayiniz mübarek olsun canim. Bütün dualariniz kabul olsun.

  Sevgilerimle> <$B 

  <$B24 Eylül, 2006rihinde , <$BAnonymous Adsızylemiş…

  <$BSana da iyi ramazanlar Zeynep> <$B 

  <$B24 Eylül, 2006rihinde , <$BAnonymous Adsızylemiş…

  <$BZeynep ablacim, Ramazan ayimiz mubarek olsun, bu ay umarim hepimiz icin cok guzel ve bereketli gecer... acin halinden anlamamiza ve sukretmemize vesile olur...

  cok opuyorum,
  banu> <$B 

  <$B24 Eylül, 2006rihinde , <$BBlogger Soniaylemiş…

  <$BRamazan ayiniz hayirli olsun sevgiler Sonia...> <$B 

  <$B25 Eylül, 2006rihinde , <$BBlogger gulfiylemiş…

  <$Bramazan ayımız hepimize mübarek olsun..> <$B 

  <$B25 Eylül, 2006rihinde , <$BBlogger Gamzeliylemiş…

  <$BHayırlı Ramazanlar...> <$B 

  <$B25 Eylül, 2006rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$B***Sevilay,
  ***Ayda,
  Teşekkür edreim, hepimiz için sevgi, mutluluk, bolluk, bereket dolu geçer inşallah.> <$B 

  <$B25 Eylül, 2006rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$B***Banu, amin diyorum, teşekkürler..

  ***Wildrosen,sonia, hoşgeldin:) Teşekkür ediyorum..> <$B 

  <$B25 Eylül, 2006rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$B***Gulfi,
  ***Gamzeli,
  Teşekkürler...> <$B 

  <$BYorum Gönder