<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Salı, Kasım 28, 2006

İsmim ve hikayeler...

Bu türkünün hikayesini merak ederdim. Bulduğumda şaşırdım çünkü hikayenin baş kişisi benim ismimi taşıyormuş.Benim ismimi babam koymuş ve ben ismimi hep çok sevdim, benimsedim.Dikkatimi çekti, Zeynep ya da Zeyno ismiyle yazılmış ne çok türkü, şarkı var, isimde mi bir keramet var kimbilir???Araştırmalıyım bakalım kaç tane bulacağım bu isimde türkü, şarkı... Bilen varsa yazabilir....

Gelelim o meşhur türkünün hikayesine. Herhalde bu türkü okunmadan gelin olan yoktur ve benim gibi ağlayanlar da çoktur...


Türkü Hikayaleri : Yaşanmış Türkü Hikayeleri ve Sözleri

Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar Türküsü

Bu öykü Malkara köylerinden alınmış olup belli bir kişinin dilinden yazıya geçirilmiş değildir. Çevrede herkes tarafından bilinen bir öyküdür. Söylentiye göre, çok eskiden köyün birinde Zeynep isimli çok güzel bir kız vardır. Onaltıya yeni bastığında Zeynep'i köylerindeki bir düğünde aşırı (yabancı) köylerden gelen Ali isimli bir genç görür. Ali Zeynep'i çok beğenir ve köyüne döndüğünde kızın babasına hemen görücü gönderir. Zeynep'i Ali'ye verirler. Kısa bir zaman sonra düğünleri olur. Ali, Zeynep'i alıp aşırı köyüne götürür.

Zeynep'in gelin gittiği köy ile kendi köyü arası üç gün üç gece çeker. Bu kadar uzak olduğundan dolayı Zeynep, anasını babasını ve kardeşlerini tam yedi yıl göremez. Bu özlem Zeynep'in yüreğinde her gün biraz daha büyüyerek dayanılmaz bir hal alır. Köyün büyük bir tepesinde bulunan evinin bahçesine çıkarak kendi köyüne doğru dönüp için için kendi yaktığı türküyü mırıldanır ve gözleri uzaklarda sıla özlemini gidermeye çalışırmış.

Oysa kocası, Zeynep'in bu özlemine pek aldırış etmez. Kaldı ki eski sevgisi de pek kalmadığından kendini fazlaca horlamaya, eziyet etmeye başlar. Sonunda bu özlem ve kocasının horlaması Zeynep'i yataklara düşürür.

Gün geçtikçe hastalığı artan Zeynep'in düzelmesi için, köyden gelip gidenler de anasının babasının çağrılmasını salık verirler. Başka çare kalmadığını anlayan Zeynep'in kocası da anasına babasına haber vermeye gider. Altı gün altı gecelik bir yolculuktan sonra bir akşam üstü Zeynep'in anası babası köye gelirler, Zeynep'i yatakta bulurlar. Perişan bir halde Zeynep hala türküsünü mırıldanmaktadır. Aynı türküyü anasına babasına da söylemeye başlar. Çevresindeki bütün köy kadınları duygulanıp göz yaşı dökerler. Annesi fenalıklar geçirir ve bayılır.

Zeynep hasretini giderir, giderir ama artık çok geç kalınmıştır. Bir daha onmaz, sonu ölümle biter. Herkes Zeynep için göz yaşı döker. İşte o gün bu gündür bu türkü ayrılığın türküsü olarak söylenip durur.

Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar
Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler
Annesinin bir tanesini hor görmesinler

Uçan da kuşlara malum olsun ben annemi özledim
Hem annemi hem babamı hem köyümü özledim

Babamın bir atı olsa binse de gelse
Annemin yelkeni olsa uçsa da gelse
Kardeşlerim yolları bilse de gelse

Uçan da kuşlara malum olsun ben annemi özledim
Hem annemi hem babamı hem köyümü özledim


Kaynak:
Türk Halk Müziği ve Oyunları
Sayfa 164
Cilt1 Sayı4 Yıl1 - 1982

<$19orum:

  <$B28 Kasım, 2006rihinde , <$BAnonymous Adsızylemiş…

  <$Bİlginç ?> <$B 

  <$B29 Kasım, 2006rihinde , <$BBlogger gulfiylemiş…

  <$Bben biliyordum, çok da hüzünlenirim her duyduğumda..
  zaten insanı hasret öldürür, kanser yapar.
  bilirim> <$B 

  <$B29 Kasım, 2006rihinde , <$BBlogger Aa! Deli mi ne?ylemiş…

  <$BBen (şimdi adımı çok seviyor da olsam)lisede iken adımın sonuna Zeynep koyardım ve lise yıllığımda bile Biyo Zeynep yazar biliyor musun Zeynom?Lakabımda:"Çılgın Zey" di.Hey gidi günler.

  Eve telefon eden arkadaşlarım da "Zeyneple görüşebilir miyiz?"deyince annem "burda öyle biri yok"der küt kapatırdı.Şeyy annecim,Zeynep diye beni arıyorlar da hık mık derdim.Annem "Ne o yeni moda mı?Adına noldu?"diye kızardı.

  Şimdi Zeytin kızımın adı da tıpkı benim ki gibi nüfusunda:Biyo Zeynep.
  Benim adımı eşim koydu Ona ilk adı olarak,bana benzesin istedi çünkü ama gel gör ki çocuk tıpkı baba,Zeytinim benim.Öyle güzel ki.Zeynomm derim kuzuma ben.

  Adınızla yaşayın Zeynom.Hiç eskimeyen nefis bir isminiz var:)))> <$B 

  <$B29 Kasım, 2006rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$B***Anonymouse, ilginç...

  ***Gulficim, ben de her duyduğumda duygulanırdım bu türküyü, şimdi hikayesini bilince daha farklı olacak..Hasret ne kötü...

  ***Biyonikim, demek sen de bir Zeynepsever sin:)) Hatta kendine ikinci bir isim olarak takmana bayıldım, harikasın sen ya:) Güzel Zeytinimize de bu ismi koyman :) İnşallah ismimizle yaşarız biz..Öp kızları benim için olur mu?....> <$B 

  <$B29 Kasım, 2006rihinde , <$BBlogger Dostylemiş…

  <$BZeynep Bu Güzellik Var Mı Soyunda

  Sivas/Kangal-Aşık Süleyman-Muzaffer Sarısözen

  Zeynep Bu Güzellik Var Mı Soyunda
  Elvan Elvan Güller Biter Bağında
  Arife Gününde Bayram Ayında

  Zeynep'im Zeynep'im Allı Zeynep'im
  Beş Köyün İçinde Şanlı Zeynep'im

  Zeynep'e Yaptırdım Altından Tarak
  Tara Zülüflerin Bir Yana Bırak
  Zeynep'e Gidemem Yollar Pek Irak

  Zeynep'im Zeynep'im Allı Zeynep'im
  Beş Köyün İçinde Şanlı Zeynep'im

  Söğüdün Yaprağı Narindir Narin
  İçerim Yanıyor Dışarım Serin
  Zeynep'i Bu Hafta Ettiler Gelin

  Zeynep'im Zeynep'im Allı Zeynep'im
  Beş Köyün İçinde Şanlı Zeynep'im

  Kangal'dan Aşağı Mamaş'ın Köyü
  Derindir Kuyusu Serindir Suyu
  Güzeller İçinde Zeynep'in Huyu

  Zeynep'im Zeynep'im Allı Zeynep'im
  Beş Köyün İçinde Şanlı Zeynep'im

  Sevgilerle Zeyno Annemize.> <$B 

  <$B29 Kasım, 2006rihinde , <$BBlogger yazylemiş…

  <$BZeynep benim de sevdiğim bir isim olmuştur hep. Hatta inşallah bir kızım olursa koymayı düşündüğüm isimlerden biri :)

  Bu türkünün hikayesini bilmiyordum. Okuyunca tüylerim diken diken oldu.> <$B 

  <$B29 Kasım, 2006rihinde , <$BBlogger ceyda'nın tükkanıylemiş…

  <$BBu kadar hüzünlü bir hikayesi olduğunu bilmiyordum.> <$B 

  <$B29 Kasım, 2006rihinde , <$BBlogger KUGUUylemiş…

  <$Be simdi ben de bu turkuyu biliyordum ama hikayesini bilmiyordum ZEYNOcgm. postunu okumaya baslarken yorumuna yazacagm su cumle aklimdaydi - ilk bebegimin adi ZEYNEPti- lakin simdi cok kotu oldum, puslu goruyorum ekrani... aklimda kina gecesi turkusu olarak kalsaydi keske:(> <$B 

  <$B30 Kasım, 2006rihinde , <$BBlogger b a v e rylemiş…

  <$Bzeyno, yazdıklarını okudukça aklıma fatma girik ile cüneyt arkın'ın çevirdiği eski siyah beyaz türk filmleri geldi...yıllar önce ayşegül'ün güzelleme adlı kasetinden dinlemiştim.
  acıklı bir türkü..
  hikâyesini de öğrenmiş olduk. teşekkürler.> <$B 

  <$B01 Aralık, 2006rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$B***Erdil Baba, evet bu türküyü de biliyorum ve çok seviyorum:)Ama sözlerini sonuna kadar bilmiyordum, teşekkür ederim...

  ***Yazcım, hikaye çok dokunaklı gerçekten. Kızın olursa Zeynep koymalısın bence de bu kadar seviyorsan, hem kendi adım diye söylemiyorum ama çok güzel bir isimdir hani....> <$B 

  <$B01 Aralık, 2006rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$B***Ceyda'nın tükkanı, nedir bu gelinlerin çektiği değil mi??? hüzünlü bir hikaye daha...

  ***Kuguucum, ilk bebeğini bilmiyordum, ben de en az senin kadar duygulandım...> <$B 

  <$B01 Aralık, 2006rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$B***Baver, rica ederim, daha ne hikayeler vardır da biliyoruzdur..Ülkem insanı türkülerle anlatmış acılarını, hüzünlerini, bazen de sevinçlerini....> <$B 

  <$B05 Aralık, 2006rihinde , <$BBlogger tahinylemiş…

  <$BEsimin dedesinin babaannesi, Trakya'dan Orta Anadolu'ya gelin gitmis zamaninda.. Kim bilir o zamanlar Trakya-Orta Anadolu arasi kac gun-kac gece cekiyordu?

  Bu turku, buyuk babaannenin oykusunu ogrendigimden bu yana, onunla ozledeslesmis durumda benim icin..

  Ve evet.. Zeynep ismi cok guzeldir, ismi gibi bildigim butun Zeynep'ler de cok guzeldir:)> <$B 

  <$B05 Aralık, 2006rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$B***Tahincim, büyükbabaannen kimbilir o uzaklıktan dolayı nasıl hasret çekmiş, nasıl özlem duymuştur..Türküler daha kaç kişinin duygularına tercüman olmuştur bilinmez..

  İsmim için söylediklerine teşekkürler.> <$B 

  <$B05 Aralık, 2006rihinde , <$BBlogger Murat Ozdemirylemiş…

  <$Bbenzer bir turku de sezen aksu soylemisti, "ben annemi isterim", isik dogudan yukselir de.
  zeynep gercekten guzel isim.> <$B 

  <$B06 Aralık, 2006rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$B***Murat ozdemir, evet hatırladım, Sezen Aksu nun söylediği türküyü,üstelik severim de...
  Teşekkür ederim, ismimi ben de seviyorum...> <$B 

  <$B06 Aralık, 2006rihinde , <$BBlogger Suatylemiş…

  <$BKızımın adının Zeynep olması ve bu türküyü nasılsa biliyor olması yazıyı benim için ilginç kıldı (bunlar olmasa da ilginç zaten).
  Eski bir kitapta bir kimse 6 yıl boyunca sevdiklerinden ayrı kalırsa ince hastalığa tutulur yazıyordu, demek doğruymuş..> <$B 

  <$B07 Aralık, 2006rihinde , <$BBlogger nillyylemiş…

  <$BBu turluyu her duydugumda ve soyledigimde bogazim dugumlenir. Hikayeside ayri bir huzunluymus.> <$B 

  <$B07 Aralık, 2006rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$B***Suat, demek kızınızın ismi de Zeynep, ne güzel:) Ben bu ismi gerçekten çok seviyorum..

  Kitapta yazansa ilginç..Doğruluk payı var demekki...

  ***Nillycim, ben de çok duygulananlar arasındayım, şimdi hikayeyi öğrenince daha bir duygusal oldu...> <$B 

  <$BYorum Gönder