<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Pazartesi, Kasım 06, 2006

Karaoğlan;koca bir tarih...

<$8orum:

  <$B07 Kasım, 2006rihinde , <$BBlogger Dostylemiş…

  <$BHepimizin Basi sag olsun.Büyük bir degeri kaybettik.Yeri doldurulmasi cok güc bir kisilik.
  Zeyno Anneye de hos geldin diyorum.
  Saygilarla.> <$B 

  <$B07 Kasım, 2006rihinde , <$BAnonymous Adsızylemiş…

  <$BAynı duyguları paylaşıyorum sizlerle.> <$B 

  <$B07 Kasım, 2006rihinde , <$BBlogger renklerylemiş…

  <$BAllah Rahmet eylesin... Halkını cidden seven ve mütevazi bir liderdi...> <$B 

  <$B08 Kasım, 2006rihinde , <$BBlogger Gamzeliylemiş…

  <$BTürkiye'nin ve bizlerin başı sağolsun...> <$B 

  <$B08 Kasım, 2006rihinde , <$BBlogger sevilayylemiş…

  <$Bgercekleri söyliyen ve dogru bir insandi, hepimizin basi sagolsun, bulunurmu bir daha böylesi?> <$B 

  <$B09 Kasım, 2006rihinde , <$BAnonymous Adsızylemiş…

  <$Bseni merak ediyorum ben.. nasil oldun iyimisin Zeynep ablacim??

  Ecevit'e uzuldum bir tarih kapandi...Allah rahmet eylesin> <$B 

  <$B12 Kasım, 2006rihinde , <$BBlogger zilsizzarife'nin yeriylemiş…

  <$BÖyle valla Zeyno'cum.Gerçektende bi tarih bitti.Allah rahmet eylesin.> <$B 

  <$B12 Kasım, 2006rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$B***Erdil Bey
  ***Ayda
  ***Renkler
  ***Gamzeli
  ***Sevilay
  ***Banu
  ***Zilsizzarifenin yeri başımız sağolsun, siyasi kimliğinden çok, dürüstlüğü,vicdanı, halkçılığı, şair ruhu ile ender bir başbakandı....Allah rahmet eylesin..Huzur içinde yatsın..

  ***Zilsizzarifeninyeri hoşgeldin:) Yine beklerim:))

  ***Banucum, daha iyiyim ve daha da iyi olacağım güzelim sağol...> <$B 

  <$BYorum Gönder