<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Cuma, Nisan 13, 2007

Haydi Türkiye...
Yarın Anıtkabir'e gidebilmeyi çok isterdim.

Bayrağımı astım.Tüm kalbimle, gidebilenlerin yanındayım...

<$9orum:

  <$B14 Nisan, 2007rihinde , <$BBlogger Gamzeliylemiş…

  <$BBende tüm kalbimle yanlarındayım...> <$B 

  <$B14 Nisan, 2007rihinde , <$BBlogger ERDILylemiş…

  <$BKalbimiz orada atiyor.> <$B 

  <$B14 Nisan, 2007rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$B***Gamzelicim, tüm kalbimizle oradayız. Ne istediğimizi anlayan anlayacaktır umarım...

  ***Erdil Baba,cumhuriyetimizi yok edebilmek o kadar kolay değil, kolay olduğunu sanan zihniyet bugün dersini almıştır umarım> <$B 

  <$B15 Nisan, 2007rihinde , <$BAnonymous aydaylemiş…

  <$BCanım aynı dilekleri paylaşıyoruz,tüylerim diken diken,gözlerim dolu dolu oldu izlerken...Keşke orada olabilseydik ama umudumuzu gönderdik bu da yeterliydi sanırım.500 bin kişi beklenirken 1 milyonun üzerinde bir topluluğun birikmesi bazı şeyler için daha geç kalmadığımızın kanıtı olurken ve beni ümitlendirirken,Kanal Türk dışında hiçbir kanalın canlı yayın olarak vermemesi bu mitingi beni ürküttü.......kim neden ve niye çekinir ki...Ama herşeye rağmen bir anlam çıkarmış olmalarını umuyorum...Bu konuya değindiğin için teşekkür ederim.Sevgiyle,maviyle kal canım.Ayda...> <$B 

  <$B16 Nisan, 2007rihinde , <$BBlogger Asortik Krepylemiş…

  <$BDaha kalabalık olduğunu düşünüyorum ama nedense! rakamı az söylüyorlar..
  Artık Ankaralı bloggerlardan öğreniriz gerçeği sanırım.> <$B 

  <$B19 Nisan, 2007rihinde , <$BAnonymous Adsızylemiş…

  <$BBu ne kadar anti demokratic oldugunuzu gosteriyor.> <$B 

  <$B01 Mayıs, 2007rihinde , <$BAnonymous Adsızylemiş…

  <$BŞimdiye kadar zaten sizin gibi anti demokratiklein tavırlarıyla yönetilen bir görevi tüm dünyanın saygıyla karşıladığı bir şahsiyeti n önüne neden taş olasınız anlamsız. Dha dün tüm dindarları reddeten bir cumhurbaşkanıyla yönetilirken kimse bu nasıl demokrasidemedi.SİZE NE OLUYOR. Çok mu istiyorsunuz ahiret günü birlikte cehennem ateşinde kavrulmayı. Neyse buda güzel umarım orada yani cehennemde sizin sayenizde bize yer kalmaz. İYİ YANMALAR....> <$B 

  <$B02 Mayıs, 2007rihinde , <$BAnonymous Adsızylemiş…

  <$B"ANTİ DEMOKRATİC" ... Amerikalı Dindar Anonim...

  Dindar Anonim dedi ki... "Çok mu istiyorsunuz ahiret günü birlikte cehennem ateşinde kavrulmayı. Neyse bu da güzel umarım orada yani cehennemde sizin sayenizde bize yer kalmaz."

  Yahu ben bugüne kadar CEHENNEMLİK BİR İŞ YAPMADIM GİTMEYİ DE DÜŞÜNMEDİM..
  Sen düşünmüşsün sanırım.. Söyle bakayım CEHENNEMLİK ANONİM neler yaptın da yanacağını düşünüyorsun ????

  Saygılarımla
  ATATÜRK'ün ÇAĞDAŞ EVLATLARINDAN BİRİ...> <$B 

  <$B02 Mayıs, 2007rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$BAnonim, bakıyorum cennet cehennem işine el atmışsın bu işlerden sen mi sorumlu oluyon?? Çok güldüm vallahi .....Ancak gülünebiliyorsunuz....> <$B 

  <$BYorum Gönder