<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Pazartesi, Haziran 25, 2007

Ev işi biter miiii????Bu karikatürü tosuncuk ta gördüm çok hoşuma gitti. Ben bu bloga bayıldım arkadaşlar...

Etiketler: ,

<$13orum:

  <$B25 Haziran, 2007rihinde , <$BBlogger nillyylemiş…

  <$BSupermis :)> <$B 

  <$B25 Haziran, 2007rihinde , <$BBlogger renklerylemiş…

  <$BSüper süper süper... Evet başka bir yolu yok zaten:-)> <$B 

  <$B25 Haziran, 2007rihinde , <$BBlogger KUGUUylemiş…

  <$BKarikatur suuuuperrrduper ZEYNOcgm.
  Bunu birde beylere gosterip tepkilerini gormeli:))> <$B 

  <$B25 Haziran, 2007rihinde , <$BAnonymous tosuncukylemiş…

  <$Böncelikle.. benim blogumu böle iyi bir şekilde tanıtmanıza sevindim.. bunun için gönülden teşekür ederim... gündüzleri çalışıyorum işten gelince bir şeyler eklemeye çalışıyorum yani güncel tutmaya çalışıyorum... hergün beklerim... tekrar teşekür ederim :) :) http://tosuncuk.blogspot.com/> <$B 

  <$B25 Haziran, 2007rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$B***Nillycim süper di mi:)) Bu arada senin yeni resmin de süper olmuş:)

  ***Renklercim haklısın, başka yolu yok :( Erkekler de ev işi yapsınnnn!!!!Arada bile olsa...> <$B 

  <$B25 Haziran, 2007rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$B***Kugucumm gerçekten bi tepki almak lazım hoş ben tepkiyi önceden tahmin ediyorum eminim sen de ediyorsundur...

  ***tosuncuk, ben güzel olan her şeye hakettiği övgüyü yapmak gerektiğine inanıyorum. Sizin blogunuz da öyle...Rica ederim.. tabi ki uğrarım her gün:)> <$B 

  <$B26 Haziran, 2007rihinde , <$BBlogger fikriminincegülüylemiş…

  <$BÇok güzel.. işte budur.. doğrudur..:)))))
  Merhaba bu arada.:))> <$B 

  <$B26 Haziran, 2007rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$B***fikriminincegülü merhaba hoşgeldin:) Çok güzel anlatmış biz kadınların düşüncelerini değil mi:)
  Her zaman beklerim ben de sana uğruyorum şimdi...> <$B 

  <$B26 Haziran, 2007rihinde , <$BBlogger gulfiylemiş…

  <$B: ))ehehehehhe
  doğru bir tespit vallaa> <$B 

  <$B27 Haziran, 2007rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$B***Gulficim malesef doğru malesefff..> <$B 

  <$B28 Haziran, 2007rihinde , <$BAnonymous Adsızylemiş…

  <$B" Sıcaktan beyni muhallebi olmasına aldırmadan, vücutlarının her deliğinden terler aka aka temizlik yapmaktan çekinmeyen,nur yüzlü,mis kokulu Tüm kadınlar birleşin!"
  Ehehheee.
  Biyo> <$B 

  <$B28 Haziran, 2007rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$B***Biyocum tam da öyle :))> <$B 

  <$B28 Haziran, 2007rihinde , <$BAnonymous tosuncukylemiş…

  <$Bmerhaba :) :) İyi Geceler :)> <$B 

  <$BYorum Gönder