<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Salı, Temmuz 10, 2007
Güneş her akşam batıp hergün DOĞUYORSA

Çiçekler solup solup tekrar açıyorsa

EN DERİN YARALAR kapanıyorsa

En büyük acılar UNUTULUYORSA

Neden korkulur hayatta söyleyin bana

(ben neden hep aynı kalayım söyleyinbana)

ELBETTE bazen çiçek açıp bazen solacağım

ELBETTE daldan dala konup sonra uçacağım

ELBETTE bazen HIZLA DÖNÜP bazen duracağım

Elbette bazen söyleyip bazen susacağım

İNANMADIM asla inanamam

Herşeyin bir sonu olduğuna...

Etiketler:

<$9orum:

  <$B11 Temmuz, 2007rihinde , <$BBlogger renklerylemiş…

  <$Bİyi misin? Bir sorun mu var, yoksa sadece arada bir uğrayan hüzün mü? Bu şarkı bana hüzünden çok umut verir. Çünkü diyor ya: Güneş her akşam batıp hergün doğuyorsa. Her karanlığın ardından aydınlık gelir yani. Bu şarkı bir dönem bana umut olmuştu...> <$B 

  <$B11 Temmuz, 2007rihinde , <$BBlogger findukzadeylemiş…

  <$BHerşeyin sonu var ya..yok mu?> <$B 

  <$B11 Temmuz, 2007rihinde , <$BBlogger nillyylemiş…

  <$BBende kendime hep Sertab'in sarkisini hatirlatirim. Hadi yuregim ha sabret helesiki dur hele sabret basini egme dik tut bu bir ruyadir farz et.> <$B 

  <$B11 Temmuz, 2007rihinde , <$BBlogger Çocuk gibiylemiş…

  <$BHayrola Zeynoo???*> <$B 

  <$B12 Temmuz, 2007rihinde , <$BAnonymous Adsızylemiş…

  <$BNE ABD NE AB

  TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

  ''sözümüz şeref namusumuzdur !!

  İ Ş Ç İ P A R T İ S İ

  'oylarını hizipci soldan uzak tut'> <$B 

  <$B12 Temmuz, 2007rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$B***Arkadaşlar, ben iyiyim merak etmeyin,her zamanki gelir geçer şeyler. Bu şarkı bana iyi geliyor:))
  ****Hem bugün müthiş bir haber aldım, kendim için birşey yapmak istemiştim, başardım:) Anlatıcam size:)
  Bu arada ben yokken anonim yorum atmış silemiyorum çöp kutusu nereye gitiiiii???> <$B 

  <$B13 Temmuz, 2007rihinde , <$BAnonymous tosuncukylemiş…

  <$Bhttp://tosuncuk.blogspot.com/

  Ziyaretin ve yorumların için sonsuz Teşekür ederim :) Sevgiyle kal... :)> <$B 

  <$B13 Temmuz, 2007rihinde , <$BBlogger annelogylemiş…

  <$BHah ben de Nilly gibi yaparım! Çok işe yarar.
  Daha iyisindir umarım.> <$B 

  <$B13 Temmuz, 2007rihinde , <$BBlogger KUGUUylemiş…

  <$BZEYNOcgm sevgiler sana...> <$B 

  <$BYorum Gönder