<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Pazartesi, Eylül 03, 2007

Biz tam yedi cüceydik :)

4+3 olduk, yüzdük, gezdik, içtik, konuştuk, güldük, güldük, güldük, güldük...

N.v... ne demek demiştin değil mi Hüsmen, bi daha anlatayım mı??? Türkan ama sen de güldün aşkolsun...Bir de neden güldüğünüzü anlayabilseydim o an :)))

...Çok iyi geldi bana bu buluşma, katkısı olan herkese teşekkür ederim...

<$7orum:

  <$B03 Eylül, 2007rihinde , <$BBlogger findukzadeylemiş…

  <$B: ))
  buluşma istiyorum ben de.> <$B 

  <$B03 Eylül, 2007rihinde , <$BBlogger nimetylemiş…

  <$Bblog dunyasında gördüğüm en güzel ayak manzaraları bunlardı:)) süper olmuş:)))

  nimet> <$B 

  <$B04 Eylül, 2007rihinde , <$BBlogger KUGUUylemiş…

  <$BZeyno, kim kimdiniz :)> <$B 

  <$B05 Eylül, 2007rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$B***Gulficim, müthiş iyi geliyor,kesinlikle ...

  ***Nimetcim, ayaklar en güzeli mi bilmiyorum ama o ayakların sahipleri zamanların en güzellerinden birini geçirdi, doping aldık bolcana:))

  ***Kugucum bi tahmin?> <$B 

  <$B05 Eylül, 2007rihinde , <$BBlogger Menapoz Ablaylemiş…

  <$Borda 2 erkek ayagı var;)
  nası da anladım..hehe..
  ne güzel yapmışsınız oh oh..> <$B 

  <$B06 Eylül, 2007rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$B***menapoz ablacımmm, kıllı bacaklar di mi:)) amaaa bilemedin orada 4 erkek vaaaar:)))> <$B 

  <$B07 Eylül, 2007rihinde , <$BBlogger Menapoz Ablaylemiş…

  <$Bne uupss..
  demek ki bacakları kaymak gibi 2 erkek daha;))hehe..> <$B 

  <$BYorum Gönder