<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Çarşamba, Eylül 26, 2007

MOLA....


yazmak
gelmiyor içimden...

okumak da...

O yüzden ...

Bİ SÜRE MOLA...
kendinize iyi bakın arkadaşlar...
sayfama da...

UMARIM EN KISA ZAMANDA GELEBİLİRİM BEN...

<$17orum:

  <$B28 Eylül, 2007rihinde , <$BBlogger Çocuk gibiylemiş…

  <$BTamam, madem mola diyorsun iyi dinlen o zaman.
  Görüşürüz :)> <$B 

  <$B28 Eylül, 2007rihinde , <$BBlogger Biyonikkediylemiş…

  <$BUmarım iyisindir.Böyle molalar her zaman iyi gelir.

  Eh ne yapalım bekleyek bari:)))> <$B 

  <$B28 Eylül, 2007rihinde , <$BBlogger nimetylemiş…

  <$Btamam sen bi git gel zeyno:))

  nimet> <$B 

  <$B28 Eylül, 2007rihinde , <$BBlogger findukzadeylemiş…

  <$Ben kısa zamanda bekliyoruz canım...> <$B 

  <$B29 Eylül, 2007rihinde , <$BBlogger Suatylemiş…

  <$BBana da arasıra oluyor böyle şeyler, neyse ki arayı çok uzatmıyorum...> <$B 

  <$B30 Eylül, 2007rihinde , <$BBlogger ERDILylemiş…

  <$BZeyno anne !!!> <$B 

  <$B30 Eylül, 2007rihinde , <$BBlogger alminaylemiş…

  <$BTamam mola hakkı verelim sana ama iyi olman koşuluyla.Bak iyi değilsen yaz blogta hep beraber iyi olmak için bir şeyler yapalım :).> <$B 

  <$B01 Ekim, 2007rihinde , <$BBlogger Asortik Krepylemiş…

  <$BKaybolma sakın..Bekliyoruz artık ne yapalım :))> <$B 

  <$B01 Ekim, 2007rihinde , <$BBlogger nillyylemiş…

  <$BBu aralar norma herhalde. Birkac kisi boyle. Sonbaharmu boyle yapti bizi acaba?> <$B 

  <$B01 Ekim, 2007rihinde , <$BBlogger renklerylemiş…

  <$BHerkesin döenm dönem molaya ihtiyacı olabilir. Kendinen iyi bak. Umarım dönersin...> <$B 

  <$B02 Ekim, 2007rihinde , <$BBlogger annelogylemiş…

  <$BMolalar da gerekli, döndüğünde burdayım:)> <$B 

  <$B02 Ekim, 2007rihinde , <$BBlogger S E D A İ S T A Nylemiş…

  <$Bmoladan sonra "tanıştığımıza memnun olmak" dileğiyle... :))bekliyoruz seni..
  listeme ekledim seni yazılarını okuyorum.. umarım görüşürüz zeynep
  sevgiyle...> <$B 

  <$B04 Ekim, 2007rihinde , <$BBlogger Menapoz Ablaylemiş…

  <$Bbnm de tam tersi canım..içimden geliyor ama ne okumaya ne de yazmaya vaktim olmuyor:(> <$B 

  <$B05 Ekim, 2007rihinde , <$BBlogger KUGUUylemiş…

  <$BBekliyor olacagiz donusunu Zeynocugum.> <$B 

  <$B12 Ekim, 2007rihinde , <$BBlogger Asortik Krepylemiş…

  <$Bİyi bayramlar Zeyno,Fethiye'den sevgiler..> <$B 

  <$B14 Ekim, 2007rihinde , <$BBlogger alminaylemiş…

  <$Bzeyno olmuyor ama boyle .Mola ıcın ızın verdık sana ama sen cok uzattın ya.Olmaz kı ama.Gel artık lutfeeenn> <$B 

  <$B28 Ekim, 2007rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$BNeşeli, biyonik, nimet, gulfi, suat,erdil baba almina, asortik, nilly, renkler,annelog,sedaistan,menapozabla,kuguu hepinize teşekkürler sayfamı yalnız bırakmadığınız için. Beni de...> <$B 

  <$BYorum Gönder