<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Pazartesi, Ekim 22, 2007

Bir şey yapmalı, bir şey...Dayanamadım geldim sevgili blog...Dayanamadım içim acıyor sevgili blog...


Daha kaç gün oldu , o yavrucaklar şehit olup toprak altına gireli? Yetmedi kan sarhoşu olmuş lanet mahluklara, yetmedi...

Bu nasıl bir kindir? nasıl bir öfkedir?canlara nasıl kıyılır anlamıyorum, anlayamam. Anlamak istemiyorum.


Ve bu nasıl bir vurdumduymazlıktır artık, nasıl bir bağımlılıktıır anlayamıyorum, anlamak istemiyorum.


AKP, CHP, MHP VS. VS HİÇBİRİNİZ UMURUMDA DEĞİLSİNİZ, TIPKI SİZLERİNDE UMURUNUZDA OLMADIĞIMIZ GİBİ.


Atam, sen neler söylemiştin bizlere hitabende,(lütfen bir kez daha okuyun) aynısı işte bak ! Peki ne yapıyoruz biz? Biz ne yapıyoruz ?


Üç kuruşluk mahlukların alay konusu olduk, bu kadar mıyız , bu muyuz?Bu muyduk ki biz?


İçim acıyor, içlerimiz acıyor, ateş düştüğü yeri yaktı yine. Nice anneler "vatan sağolsun" dedi yüreğine taş bastı yine. Nice yavrucaklar "baba" diyemeyecek yine. Nice hayaller yalan oldu gitti yine.


Ne zamana kadar???????????????????


Ne zaman bitecek?????????????


Bu muyuz biz? Bu kadar mıyız biz?
Bir şey yapmalı, hemen yapmalı...<$4orum:

  <$B27 Ekim, 2007rihinde , <$BBlogger yalnızlar kraliçesiylemiş…

  <$BEvet bişiiler yapmalı, yapılmalı..> <$B 

  <$B05 Kasım, 2007rihinde , <$BBlogger findukzadeylemiş…

  <$Bbirşeyler yapılmalı ama sanki çok dikkatlice yapılmalı...
  bizimle oynandığını görmeli ve ona göre davranmalı..
  di mi?
  zeki politikacılara akıllı komutanlara ihtiyacımız var.> <$B 

  <$B07 Kasım, 2007rihinde , <$BBlogger nimetylemiş…

  <$B:(

  nimet> <$B 

  <$B08 Kasım, 2007rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$B***Yalnızlar kraliçesi, sen, ben, biz, onlar, hepimize görev düşüyor bu konuda. Birlik, beraberlik duygularına sıkıca sarılma zamanı.

  ***Gulficim, tam da senin gibi düşünüyorum...

  ***Nimetcim, üzüntümüz büyük ama ayağa kalkıp toparlanmalıyız artık, güçlü ve inançlı olmalı, birlik beraberliğimizden ödün vermemeliyiz, biz güçlüyüz, üstesinden geleceğiz hep birlikte....> <$B 

  <$BYorum Gönder