<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Perşembe, Mart 20, 2008

Haber ciddi, yorumlara koptum:))))

Habere bir göz atayım demiştim, ki mutlaka yorumları da okurum her zaman. Okudukça gülmekten kırıldım. Milletçe bir şeyler olmuş bize, üşenmeyin siz de okuyun lütfen :))


En çok da buna güldüm
Misafir
19.03.2008 08:53
ya bi de kuyruk sokumu ağrısı oluşuyor ki sormayın. yakında -oturmak için - herkes simite benzer bişeyle dolasacak.

<$3orum:

  <$B20 Mart, 2008rihinde , <$BBlogger nillyylemiş…

  <$BBende 19.03.2008 08:48'un 9.03.2008 08:29'e verdigi cevaba guldum :)> <$B 

  <$B22 Mart, 2008rihinde , <$BBlogger Muhabbet Çiçeğiylemiş…

  <$B:)))) CaNIm bende baktım haberlerede yorumada. Çok komik gerçekten:))> <$B 

  <$B24 Mart, 2008rihinde , <$BBlogger nillyylemiş…

  <$BSobeledim seni :)> <$B 

  <$BYorum Gönder