<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Çarşamba, Nisan 02, 2008

:((

15 gün oldu yine her gün hastane...
Hastanelerin tüm bölümlerini ziyaret ettim nerdeyse...
Dr olanlar kızmasın ama dr görmekten ve hastane kokusundan fenalık geldi.
Ve şu anda nurtopu gibi iki teşhisim oldu..
Sürekli ağrılı bi dönemim oldu, çok zordu, dayanılmazdı...Hala da tam iyileşmiş değilim, artı çok çalışıcam dediğim sınavlarım çok yaklaştı, zar zor da olsa çalışıyorum.

Dua edin benim için iyi geçsin olur mu??

<$8orum:

  <$B03 Nisan, 2008rihinde , <$BBlogger oziiylemiş…

  <$BÇok geçmiş olsunnn..
  Sınavlarda bol şans dilerim Başarılar....> <$B 

  <$B03 Nisan, 2008rihinde , <$BBlogger ERDILylemiş…

  <$BGecmis olsun Zeyno annem.MSN'e not birakmissin kizlardaydim.Eve döndügüm zaman gördüm.
  Sevgilerle.> <$B 

  <$B05 Nisan, 2008rihinde , <$BBlogger nillyylemiş…

  <$BGecmis olsun, umarim bir an once sagligina kavusursun. Sinavlar nedir bilmiyorum ama bol sanslar dilerim.> <$B 

  <$B06 Nisan, 2008rihinde , <$BBlogger Muhabbet Çiçeğiylemiş…

  <$BCanım geçmiş olsun. Umarım kısa sürede atlatırsın. iyi bak kendine...> <$B 

  <$B08 Nisan, 2008rihinde , <$BBlogger suveydaylemiş…

  <$BAllah yardımcınız olsun.
  geçmiş olsun dediğimiz günler geride kalıp sınavlardan gözünüz aydın denilen günler tez gelir inş.> <$B 

  <$B10 Nisan, 2008rihinde , <$BBlogger KUGUUylemiş…

  <$BDualarim seninle ZEYNOGUNcgm.
  Acil sifalar diliyorum guzelim sana.
  Hemen okuyorum simdi.
  Sinavlarinda da kolayliklar insallah.> <$B 

  <$B12 Nisan, 2008rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$B***Oziicim
  ***Erdil Babacım
  ***Nillycim
  ***Muhabbet Çiçeğim
  ***Suveydacım
  ***Kuguucum

  Hepinize teşekkür ediyorum, sınavlarım 2 ders hariçç diğerleri iyi gibiydi bakalım sonuçlar ne olucak...> <$B 

  <$B19 Nisan, 2008rihinde , <$BBlogger findukzadeylemiş…

  <$Bzeynocumm, hastalığın neydi canımmm??
  çok geçmiş olsun..
  sınavlar da iyi geçmiş, ben geç kaldım dua için...> <$B 

  <$BYorum Gönder