<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Cumartesi, Nisan 12, 2008

Performans Ödevi!!!!!

Bu başlık ilköğretimde çocuğu olan herkese tanıdık gelicek eminim.
Tabi tanıdık olmasından ne kadar memnun veliler onu bilemiyorum:)))

Şimdi; performans ödevi nedir bi bakalım isterseniz:

a-Eğitim konusunda yüzyılın en önemli icadı
b-Tüm öğrencilerin özlemle beklediği fırsat, yapmaktan büyük keyif aldıkları bi aktivite
c-Velilerinse mutluluktan gözyaşlarına sebep olan bi yük omuzlarında sanki
d- Kim düşünüp icad ettiyse her gün dua alan bi konu
e- Teslim tarihi çok önceden verilmesine rağmen nedense son dakikaya kadar bitmeyen ve daha bi sürü şık ....

Elbette çocuklara sorumluluklar verilmeli, buna karşı değilim, elbette araştırmayı , öğrenebilmeyi anlamalılar ama bunun yolu bu mudur sorguluyorum.....Zaten eğitim sistemimizi hep sorguluyorum :(

<$5orum:

  <$B12 Nisan, 2008rihinde , <$BBlogger oziiylemiş…

  <$BHaklısın Zeynocum , bu işin içinde olan biri olarak ben de bir o kadar memnnunum ki anlatamam :)))
  Öğrenciye sorumluluk vermek bir yana , hem veliye, hem ekonomiye ,hem de biz öğretmenlere inanılmaz bir külfet. Onaylamasam da mecbur vermek durumundayım ama daha az kağıtla ve daha kısa bir araştırmayla.. Hatta sınıf içi etkinlik düzeyine indirecek kadar...
  Az bilgi , öz bilgi :))> <$B 

  <$B14 Nisan, 2008rihinde , <$BBlogger nillyylemiş…

  <$Bvalla ben bu nasil bir odev birsey anlamadim :)> <$B 

  <$B14 Nisan, 2008rihinde , <$BBlogger nimetylemiş…

  <$Byalniz bişey var bu performans ödevini nedense hep anne-baba ve çocuk üçlüsü yapiyor. kendi kendine performans ödevi yapan varmi:))

  nimet> <$B 

  <$B17 Nisan, 2008rihinde , <$BBlogger KUGUUylemiş…

  <$BZeynep kopeginiz duruyor mu ne oldu? Okuduysan bende 3 hafta once yavru bir kopek aldim, evde tuvalet egitimi konusunda bana onerilerin varsa yazar misin lutfen.> <$B 

  <$B19 Nisan, 2008rihinde , <$BBlogger findukzadeylemiş…

  <$BZeynocum merhaba..�ok uzun s�re olmu�, nas�l da �zlemi�im seni ve yaz�lar�n�...:)
  ben bu performans �devini duymad�m hi�.detay versene merak ettim..> <$B 

  <$BYorum Gönder