<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Çarşamba, Ekim 15, 2008

Oğlummmmmmm
Bu ara gizli saklı ses kaydetmeye bayılıyor... E bazılarını da dinletiyor :)

Sabah dinlettiği diyaloga koptum..

Bu diyalogdan önce olanlar şunlardır ; Beyfendinin canı kahvaltıda bir şey pişirmemi ister, özenle pişiririm, sofrayı kurarım.. Ki hastayımdır biraz, tek istediğini yesin diye uğraşmışımdır.

Evet gizlice kaydettiği diyalog ayne şöyledir:

_Anne ben yemeyeceğim. (gayet sakin söylüyor)

_ SENİ ÖLDÜRÜRÜM... (Ne kadar sakin olduğunu siz tahmin edin)

Allahım ne kadar vahşi bir cevap vermişim farkında olmadan!!!!!

Evet ama siz olsaydınız nasıl bi cevap verirdiniz böyle bir durumda??

<$6orum:

  <$B16 Ekim, 2008rihinde , <$BBlogger öziiylemiş…

  <$BSeni gebertirimmmm :))))> <$B 

  <$B17 Ekim, 2008rihinde , <$BAnonymous Adsızylemiş…

  <$BHiç utanma çok yaşadık bunları :))

  Asortik Krep> <$B 

  <$B17 Ekim, 2008rihinde , <$BBlogger nillyylemiş…

  <$BSeverkende 'yerim seni' diyoruz ya bana da o tuhaf geliyor son zamanlarda. Yamyam miyiz neyiz? :)> <$B 

  <$B18 Ekim, 2008rihinde , <$BBlogger Böcekylemiş…

  <$Bamanın şeker şeyi yerim ben annesi :)
  ses kaydetmesi iyi olmuş bence :P
  öp benim yerime..> <$B 

  <$B18 Ekim, 2008rihinde , <$BBlogger Muhabbet Çiçeğiylemiş…

  <$BÇok şekersiniz yaa :) Valla sanırım bend eaynı cevabı verirdim farkında olmadan :)))))))> <$B 

  <$B29 Ekim, 2008rihinde , <$BBlogger zeynoylemiş…

  <$B***Oziiicim:))) tam da beöyle demek istemiştim:)))

  ***Asortikcim sen nerelere gittiiin =(( Gel yine ha???
  Yaşadık hepimiz bunları evet..ve belki her anne çocukta aynısı olmasa da benzeri çok şey yaşanıcaktır..

  ***Nilly cim biz yamyamıııız.))

  ***Böcekcim öptüm valla :))

  ***Muhabbetçiçeğim sen de evet sen de..Oh bir kişi daha oldu.:)) bi sevindim ki yalnız olmadığıma..> <$B 

  <$BYorum Gönder