<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Cuma, Ekim 10, 2008

Öylesine...Misss gibi bir hava var dışarıda..

Ben evdeyim..

Çıkmak istemiyorum, "çık bi hava al iyi gelir" sözleri var kulaklarımda hep..

Oysa canım istemiyor benim dışarı çıkmak..

Neden ama?

Küstüm mü ben dışarılara?

Yoksa zaten hep küs müydüm?

Balkondan bakıyorum, bir kuş; öyle güzel süzülerek uçuyor ki

Özgür..

Dertsiz, tasasız
umurunda mı dünya..

Derdi , tasası olsaydı uçamazdı ki ağırlıktan

Değil mi??


Hey kuş! söyle bana!

Nasıldır uçmak??

Nasıl bir şeydir uçmak? "kuş gibi hafif olmak" deriz biz insanlar

Söylesene, nasıldır "kuş gibi hafif olmak"

Uçmak..

Uçabilmek..


Zeyno 10.10.2008

<$5orum:

  <$B11 Ekim, 2008rihinde , <$BAnonymous Sardunyaylemiş…

  <$BSen iyi ki geldin... Seni ve güzel kızını özlemiştim ben. Bakma sesimin az çıktığına. Çok derindesin diye az geliyordur sesim sana:)> <$B 

  <$B12 Ekim, 2008rihinde , <$BBlogger Muhabbet Çiçeğiylemiş…

  <$BKuş olmak. Uçmak özgürce. Herzaman iyimidir özgürlük dersin. Bence küsme dışarılara canım sakın. Öpüyorum seni.> <$B 

  <$B13 Ekim, 2008rihinde , <$BBlogger öziiylemiş…

  <$BNereye gitti o enerjin ? Hadiii durma , havayı güzel buldukça çık ...> <$B 

  <$B14 Ekim, 2008rihinde , <$BBlogger KUGUUylemiş…

  <$BSen de yeniden olacaksin guzelim...
  Hadi ZEYNOcgm:))> <$B 

  <$B19 Aralık, 2008rihinde , <$BAnonymous MURATylemiş…

  <$BYORUMLARIN COK GUZEL DUYGUSAL SIIR KITABINIZ VARMIYDI> <$B 

  <$BYorum Gönder