<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Cuma, Kasım 07, 2008

Özledim seni.. Çok..

Kokun..
Kokunu duyuyorum.
Yanımda olmanı ne çok isterim demiştim az önce
duydun mu yoksa beni?

Başımı omzuna yaslayacaktım ben
orada ağlayacaktım
huzur ve güvenle.
Ellerinle gözyaşlarımı silecektin sen.
"Ağlama" diyecektin bana.
Ben, daha çok hıçkıracaktım
burnum akıcaktı gözyaşlarımla birlikte,
omzun ıslanacaktı.
Sen şikayet etmeyecektin.

Neden gittin?
Bazen sana o kadar ihtiyacım oluyorki...
Bugün olduğu gibi...

Seni nasıl da özlüyorum
gitmeseydin, daha kalsaydın olmaz mıydı?

Kızıyorum sana bazen!
Karşımda fotoğrafın, konuşuyorum güya seninle.
Beni nasıl yanlız bıraktın
bana bunu nasıl yaptın
beni sıkıntılarla başbaşa, biçare nasıl bırakabildin savunmasız?
Belki söylemek istediklerim vardı, dinlemeden, beklemeden
nasıl gittin?
Bana yardım etmeden, beni susturmadan
Nasıl?

Sonra..
"elinde olsaydı kalırdı" diyorum
bu kez de kendime kızıyorum.
Biliyorum, elinde değildi.
Zamanıydı gitmenin..
Vaktin dolmuştu.

Kokun..
Burdasın biliyorum seni göremesem de
Hep yanımdasın aslında, beni hiç bırakmadın öyle değil mi?

Ve bugün 13 yıl doldu
Yanımdasın ama yoksun
Kokun var ama tenin, sıcaklığın şefkatin..
Seni özledim..
Çok özledim..
Huzur içinde yat..

Bana iyi olan ne varsa onu öğrettin
doğru olmayı, onurlu olmayı, insan olmayı öğrettin.

İyi ki benim babamdın..
İyi ki senin kızın oldum.

<$5orum:

  <$B17 Kasım, 2008rihinde , <$BBlogger findukzadeylemiş…

  <$Bçok etkilendim..
  Nur içinde yatsın...> <$B 

  <$B18 Kasım, 2008rihinde , <$BBlogger yalnızlar kraliçesiylemiş…

  <$Bçok güzel.. siz mi yazdınız?> <$B 

  <$B21 Kasım, 2008rihinde , <$BBlogger -mka-ylemiş…

  <$B"İki gözüm, bir kızım" lafının bir babaya ait olması, kuvvetle muhtemeldir.

  Baba, çoğu zaman "seni seviyorum"larımızı esirgediğimiz teorik bir varlıktır hayatımızda ama içten içe güvendiğimiz, dayandığımız bir dağ, tutunduğumuz bir daldır çoğu zaman..

  Hüzne garkolmuş bir babadan daha çok acıtmaz hiç bir şey, canımızı.. Baba güçtür, baba klavuzdur.. Ve varlığını özlediğimiz, sadece var olmasının bile ne kadar güven verdiğini anladığımız anlarda baba, anadan daha ana, yârdan daha yârdır, çoğu zaman..

  -mka-> <$B 

  <$B23 Kasım, 2008rihinde , <$BBlogger Muhabbet Çiçeğiylemiş…

  <$BÇok etkilendim ve çok ağladım. Başın sağolsun canım. Çok içten olmuş yazın.> <$B 

  <$B07 Aralık, 2008rihinde , <$BBlogger yalnızlar kraliçesiylemiş…

  <$Bsevdiklerinizle nice güzel bayramlara..> <$B 

  <$BYorum Gönder